Virtualne šetnje 360º

Ako slika vrijedi tisuću riječi onda virtualna šetnja mora biti vrijedna 10.000, pogotovo virtualna šetnja 360 .

Što su virtualne šetnje?

Virtualne šetnje omogućuju pregled nekog prostora u punih 360° horizontalno i 180° vertikalno. Jednostavnije rečeno daju vam potpunu virtualnu realnost nekog prostora iz točke fotografiranja.

Za razliku od fotografije koju možete pregledavati u okvirima u kojima je fotografirana uz pomoć virtualne šetnje možete neki prostor pregledavati u svim smjerovima. Moguće je, dakle, virtualno prošetati cijelim interijerom ili eksterijerom i tako steći vrlo uvjerljiv dojam prostora koji se želi predstaviti. Upravo takav način je marketinški zanimljiv za naše klijente koji se žele predstaviti na što kvalitetniji način svojim potencijalnim korisnicima ili kupcima.

Izrada

Panoramske fotografije se spajaju u prezentacije koje nude jedinstveno rješenje marketinga koji će vam pomoći prodati, iznajmiti ili privući nove kupce, partnere za Vaše poslovanje. Sve izrađujemo u vrhunskoj HD kvaliteti, full screen prezentacije s interaktivnim sadržajem.

Kako se koriste?

Virtualne šetnje najčešće se koriste za prezentaciju na Internetu u sklopu web stranica, promotivnim CD-ima, promo panelima. Odličan su medij za sajamske priredbe i različite prezentacije jer se mogu projicirati putem velikih ekrana ili projektora.

Sadržaj :

 • Širokokutne fotografije snimljene u HDR
 • Visoka rezolucija širokog zaslona, slide show
 • Interaktivni prohod linkovima
 • Hotspotovi za prikaz odgovarajućih info panela
 • Ponude sa opisima i kontakt info
 • Google map link
 • Pozadinska glazba
 • Integriracija virtualne šetnje na Vašu web stranicu
 • DVD vaše virtualnie šetnje

Primjena virtualnih šetnji:

 • hoteli i apartmani
 • ugostiteljki objekti
 • kulturne i turističke znamenitosti
 • gradovi, trgovi, ulice
 • najam/prodaja vozila i plovila
 • dizajn interijera i uređenje
 • prezentacija proizvoda
 • umjetničke galerije i muzeji
 • trgovački centri, trgovine, poslovni prostori
 • sportski tereni, dvorane, fitnes klubovi
 • industrijska postrojenja, laboratoriji
 • medicinske ustanove
 • financijske ustanove
 • poljoprivredna dobra

Prednosti u poslovanju:

 • Najrealniji prikaz prostora visoke interaktivnosti
 • Prezentacija na moderan i zanimljiv način
 • Povećanje vremena zadržavanja korisnika na Vašim web stranicama
 • Prednost pred konkurencijom koja se oslanja na samo klasičnu fotografiju i/ili video
 • Prilagodba za prikaz na mobilnim uređajima (iPhone, iPad, Android)
 • Visoka kvaliteta i jedinstvenost svake virtualne šetnje
 • Jednostavna integracija s postojećim web stranicama
Primjeri virtualnih šetnji:

 

Primjena virtualnih šetnji u poslovanju sa nekretninama:

Uo­bi­ča­je­ne fo­to­gra­fi­je uz ogla­se če­sto mo­gu za­va­ra­ti, a naj­mo­da­vac ili pro­da­va­telj će ­isto ta­ko u te­le­fon­skom ra­zgo­vo­ru na­glašava­ti vr­li­ne i pri­kri­va­ti ma­ne, pa se če­sto do­ga­đa da tek kad sti­gne­te na mje­sto, shva­ti­te ka­ko to ni­je uo­pće ono što tra­ži­te.

Vir­tu­al­na š­etnja na ra­zvi­je­nim je tr­žišti­ma ja­ko po­pu­lar­na jer šte­di vri­je­me i no­vac, koriste je pro­da­va­te­lji i naj­mo­dav­ci, svje­sni da će ta­ko nji­ho­va po­nu­da do­ći do naj­ve­će­ga bro­ja stvarno za­in­te­re­si­ra­nih klijenata.

Još jedan primjer mogućnosti virtualne šetnje

pošalji upit